Loading...
Hjem 2019-01-15T14:13:16+00:00

Klyngeprogram

Tequity Cluster ble 16.oktober 2017 innvilget Arena-status gjennom klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters, i regi av Innovasjon Norge, SIVA og Norges Forskningsråd. Med dette er Tequity Cluster i et eksklusivt selskap bestående av mer enn 30 klynger i Norge som er vurdert å ha stort potensiale for videre vekst og økt verdiskaping. Les mer om klyngeprogrammet på Innovation Clusters.

Visjon

Et ledende nordisk økosystem for kommersialisering av teknologi.

Mål

Vår hovedmål er å bidra til økt verdiskaping fra teknologibaserte vekstselskaper gjennom aktivt eierskap. Videre har vi flere delmål:

  • Bidra til mer tidligfase kommersialisering med større antall og høyere kvalitet i dealflow

  • Stimulere til koinvesteringer og økt tilgang til risikokapital til utvikling av teknologiselskaper

  • Utvikle kompetanse og verktøy for kommersialisering og internasjonalisering

  • Styrke adgang til markeder og kunder

Strategi

Videreutvikle økosystemet for kommersialisering i Trondheimsregionen.

  • Økt samspill mellom teknologibedrifter, gründere og investeringsmiljø, og økt samspill mellom dealflow miljø og investorer

  • Kompetanseutvikling gjennom casebasert erfaringsutveksling som systematiseres ved å koble inn fagmiljøer, tjenesteleverandører osv. som kan dokumentere og strukturere kunnskap

  • Forsterke nettverk og kompetanse gjennom samhandling og etablere et HUB for investorer, vekstbedrifter og dealflow

  • Stimulere åpen deling av erfaring mellom aktørene; «sjøllært og sjølreflektert»

  • Utvikle kapasitet, kompetanse og verktøy for kommersialisering

  • Sterkere profilering av økosystemet for kommersialisering i Trondheimsregionen for å øke bevissthet og attraktivitet

  • Bruke klyngen som arena for at investorer med passive investeringer kan få interesse for aktivt eierskap og kommersialisering

Om oss
60+

KLYNGEDELTAKERE

16 MRD

KAPITAL UNDER FORVALTNING

144

KOINVESTORER

170

PORTEFØLJESELSKAPER

“Vi bidrar til å skape et sterkere innovativt økosystem hvor forskningsmiljø, innovasjonsmiljø og etablert næringsliv i samspill med startups skaper varige og konkurransedyktige arbeidsplasser.”

HERBJØRN SKJERVOLD, SENIOR PARTNER, PROVENTURE

Tequity Cluster

Ledende nordisk økosystem for kommersialisering av teknologi

Kontakt oss