Atmel – 20 år med Innovasjon som viktigste suksesskriterium

 

Dato: 07.09.2017
Tid:
 08:00
Sted: Næringsforeningen i Trondheimsregionen, Dronningensgt 12, 4.etasje
Møteleder: Eivind Bergsmyr, Viking Venture

Velkommen til Innovasjonsfrokost: «Atmel – 20 år med Innovasjon som viktigste suksesskriterium».

Vegard Wollan og Gaute Myklebust vil i dette frokostmøtet dele sine erfaringer som gründere av Atmel.  Innovasjon og innovasjonsledelse står sentralt, og de vil gå gjennom sin reise som en av de virkelig interessante og vellykkede historiene om entreprenørskap og kommersialisering av teknologi fra Trondheim. Det legges opp til en god diskusjon i etterkant.

Frokost serveres fra kl. 08:00. Faglig program starter kl. 08:15.

2017-12-11T07:32:01+01:00