Fagforum: forretningsmodeller

 

Første workshop i Fagforum forretningsmodeller ble arrangert 19. april, med 25 deltakere. Bård Beum, CEO i Powel, er leder av styringsgruppen for dette fagforumet. I sin introduksjon understreket han behovet for enderinger i forretningsmodellen over tid, endringsvilje, ledelsesinvolvering og det å ha en strategisk tilnærming. Benum gjorde også et poeng av viktigheten av digitalisering for forretningsmodeller, og illustrerte med selskaper som har vokst frem de senere årene, slik som Facebook, Uber, Apple og Google.

Deretter var det klart for førsteforedragsholder, grunnleggeren av Asolvi, Arild Andersen. Asolvi er et Trondheimsbasert softwareselskap med betydelig internasjonal aktivitet. Selskapet bar blant annet gjennomført flere internasjonale oppkjøp de senere årene, og har vokst til å ha over 60 ansatte. Andersen delte sine erfaringer om hvordan Asolvi har blitt mer bevisst på sin forretningsmodell, og hvordan de har foretatt flere konkrete endringer i forhold til blant annet softwareløsningen, prising og support for på den måten å styrke forutsetningene for skalerbarhet. Viking Venture er et av selskapene som har investrert i Aslovi.

Nestemann ut var Brynjar Ellingsen, CEO og grunnlegger av Fixrate. Fixrate er et relativt nyetablert selskap som har fått mye oppmerksomhet for sin markedsplass for store bankinnskudd. Ellingsen presenterte Fixrate sin forretningsmodell, og la særlig vekt på hvordan deres digitale løsning både gir bedre betingelser og forenkler prosessen for kundene.

Til slutt presenterte Managing Partner Jan Biti CoFounder og gav et innblikk i deres forretningsmodell. CoFounders modell innebærer aktiv innsats i forhold til spin-offs, særlig fra NTNU og SINTEF. CoFounder investerer både penger og kompetanse i typisk 3-4 bedrifter per år, og jobber aktivt med disse frem til industrialiseringsfasen. CoFounder har samlet de 14 selskapene hvor de per i dag er aktive i sitt eget inkubatormiljø i Pirsenteret. Biti understreket betydningen av kundekontakt og forståelse av verdi for disse i arbeidet med forretningsmodellen for deres porteføljeselskaper.

Workshop’en ble avsluttet ved at daglig leder i Tequity Cluster, Espen Gressetvold, gav en kort presentasjon av klyngen og minnet om at et viktig poeng med slike workshops er å lære av hverandre og legge til rette for samspill mellom medlemsbedriftene i Tequity Cluster.

 

2018-04-26T22:30:40+02:00