Hårete teknomål for Trøndelag

 

Tequity Cluster er ett. Og denne klyngen har vi store forventninger til, sier en entusiastisk Herbjørn Skjervold fra kontoret på Pirsenteret.

Her setter forskjellige investorer seg sammen, uavhengig av bransje, og tar et felles ansvar. Dette har aldri skjedd før. Vi har hatt klyngeprogram i Norge siden 2002, men ikke på denne måten. Her er det investorene som sitter i spissen, ikke teknologibedriftene.

Hensikten er å øke verdiskapingen og klyngedynamikken gjennom å lære av hverandre istedenfor å sitte på hver sin tue. Målet er ere gode investeringer, noe som igjen bidrar til å skape ere vekstbedrifter.

Vil bli best

Trondheim ligger på 16. plass blant innovasjonsregionene i Europa på den siste EU -rangeringen. Men nå har vi altså satt oss det hårete målet å bli det ledende økosyste- met på vekst av teknologiselskaper. Ikke i Europa, men i Norden.

Espen Gressetvold er nyansatt leder i Tequity Cluster.

Trondheimsregionen har gode forutsetninger for å lykkes enda bedre

med nyskaping. Vi har en sterk gründerkul- tur på plass, vi har NTNU og SINTEF som sterke motorer, og vi har ikke minst viljen til å få til noe. Vi dekker hele verdikjeden innen innovasjon og nyskaping, og her vil jeg særlig trekke fram veksten i investor- miljøer og inkubatorer de senere årene. For- utsetningene for fortsatt vekst er bedre her enn for eksempel i Oslo og Stavanger, sier Gressetvold.

Flere selskaper

De siste 15 årene har det blitt bedre tilgang på kapital og langt ere forretningsengler, og det er fokus på kommersialisering av ideer. Og i løpet av de siste ti årene har vi skapt mange ere teknologiselskaper i re- gionen: 675 selskaper med 12 000 ansatte, en vekst på 150 %. 167 selskaper er kommet ut fra FOU-miljøet rundt NTNU og STINEF.

I årene som kommer, har regionen og in- vestormiljøet ambisjoner om å styrke vek- sten ytterligere. I 2025 skal det være 1000 bedrifter og 20 000 ansatte i denne sektoren.

Selv om vi har kommet langt, må vi bli enda dyktigere til å bygge vekstbedrifter. Og skal vi lykkes, er vi avhengige av et sterkt økosystem. Det handler ikke bare om at man har en god teknologi og en unik idé, men like mye om gode, forretningsorienterte team og kompetanse til å komme ut i markedet. Jo bedre økosystemer vi byg- ger, jo bedre vil vi gjøre det, sier Herbjørn Skjervold.

 

Les hele artikkelen hos Adressa HER.

 

2018-04-29T23:53:22+02:00