CFO Startup Academy

CFO-rollen er svært viktig i oppstarts- og tidlig vekstselskaper. Eksempler på oppgaver omfatter likviditets- og kapitalforhold, økonomiske kjerneprosesser, håndtering av lover og regler, lage relevante beslutningsgrunnlag og drive effektiv rapportering. CFO skal i tillegg legge til rette for at selskapet er finansielt rigget for videre vekst. Denne kompetansen ønsker vi i BDO å hjelpe selskapene med.

I mange oppstarts- og vekstselskaper ser vi at CFO-rollen havner i skyggen av CTO- og CEO-rollen. Oppstarts- og vekstselskaper preges samtidig av høy intensitet og dynamikk, komplekse og skiftende omgivelser og forutsetninger og ambisiøse team. For å skape verdi må CFO derfor ha relevant kompetanse, noe som blant annet innebærer en bred faglig plattform. Vedkommende må kjenne sin bransjes særtrekk og sette fokus på det som er relevant.

Gjennom kursserien CFO Startup Academy formidler vi kompetanse om temaer som er øremerket CFO-rollen i oppstarts- og tidlig vekst-selskaper. Dette vil ha åpenbar nytteverdi for selskapene som deltar. Den samfunnsmessige målsetningen er å bidra til å styrke CFO-kompetanse i økosystemet for oppstarts og vekstselskaper i Trøndelagsregionen.

Tidsplan og hovedtemaer for kursserien høsten 2018:

Målgruppe: Personer som fyller CFO-rollen i oppstarts- og tidligfase vekstselskaper
(typisk mindre enn kr 20 millioner i omsetning)
Deltakeravgift: Dette kurset tilbys gratis for kunder av BDO, medlemsbedrifter i Tequity Cluster og UTprosjektet, bedrifter lokalisert i inkubatorer som er medlemmer i Tequity Cluster, og porteføljeselskaper hvor investeringsselskapene er medlemmer i Tequity Cluster.
Sted: Hos BDO på Lerkendal, 7. etg
Kursbevis: For deltakere som deltar på samlingene vil det bli utstedt et kursbevis

Forumet er et samarbeid mellom Tequity Cluster og BDO sin bransjegruppe for startups/scaleups.

Har du spørsmål angående dette kan du henvende deg til Magne Åsheim per magne.aasheim@bdo.no eller Espen Gressetvold per espen.gressetvold@tequitycluster.no.

2019-01-11T00:37:46+01:00