Om oss

/Om oss
Om oss 2021-12-17T10:33:40+01:00

Vår misjon

Tequity Cluster arbeider for økt verdiskaping fra teknologibaserte vekstbedrifter i Trondheimsregionen. Dette skjer med vekt på aktivt eierskap og videreutvikling av økosystemet for kommersialisering. Klyngen skal bidra til større volum og høyere kvalitet i dealflow, koinvesteringer og økt tilgang til risikokapital. Utvikle kompetanse og verktøy for kommersialisering og styrke adgang til markeder. Trondheimsregionen har et helhetlig økosystem for kommersialisering og er ledende på kommersialisering av teknologi gjennom aktivt eierskap.

«Vi samarbeider der vi kan, og konkurrerer der vi må.»

Aktivt eierskap

Aktivt eierskap er viktig i kommersialisering og næringsutvikling, og øker sannsynligheten for å lykkes. Investeringsselskaper, engleinvestorer, teknologiselskaper og FoU-aktører er kjerneaktører i Tequity Cluster. Klyngemedlemmene disponerer en investeringskapital i størrelsesorden 21 mrd. kr, har en portefølje på 200 selskaper og hvert år vurderes omkring 600 investeringsmuligheter. Videre deltar viktige tjenesteytere og tilretteleggere i klyngen. Til sammen har Tequity Cluster over 60 medlemmer. Det er ingen andre regioner i Norge som har et tilsvarende antall aktører, aktivitetsnivå og kompetanse innen kommersialisering av teknologi basert på aktivt eierskap, og like utbredt dynamikk og tradisjon for samhandling. Gjennom Tequity Cluster vil deltakerne bidra til flere og større internasjonale teknologibedrifter, økt verdiskaping og fornying og omstilling i norsk næringsliv.

Kontakt

Espen Gressetvold
Espen GressetvoldDaglig leder
+47 958 72 969
espen.gressetvold@tequitycluster.no

Styret

les mer

Medlemmer

Oppdatert 1. september 2021

Investorer

Investeringsselskaper
CoFounder

Investinor

InvestorForum Trøndelag

Kverva

LEN – Leiv Eriksson Nyskaping

ProVenture

Reitan Capital

Salvesen & Thams

SpareBank1 SMN Invest

Tidligfasefondet

Viking Venture

Kommersialiseringsaktører
NTNU TTO
Sintef TTO

Engleinvestorer

Tor Andersen
Thor Egil Five (Five Invest & Consulting AS)
Erik Haugane
Ivar Koteng
Marius Thorvaldsen (Kick-Ass)
Julius Maske
Gaute Myklebust (DRM Invest AS)
Tore Stiles/Fredrik Stiles (Coperio Holding)
Harald Fredrik Ulltveit-Moe
Vegard Wollan (Calypso Invest AS)
Fred Westerlund

Teknologibedrifter

ARM Norway

Autronica Fire and Security

Norbit

Nordic Semiconductor

NTE

Sandvik Teeness

Signicat

Sticos

TrønderEnergi

WTW

Banker

Danske Bank
DNB
Nordea
SpareBank1 SMN

Rådgivningselskaper

Acapo

Advokatfirmaet LAG

Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig

Arntzen de Besche Advokatfirma

Avantas

BDO

Bryn Aarflot

Deloitte

Eggs Design

Folkeinvest

EY

Impello Management

KPMG

NiT – Næringsforeningen i Trondheimsregionen

Pretor Advokat

Rambøll

SANDS

Search House

Sparebank 1 Markets

Visindi

Zacco Norway

Utdanning og forskning

NTNU
SINTEF

Dealflow-aktører/Inkubatorer

DIGS
FAKTRY
6:am
Proneo
T:lab
Work-Work

Tequity Cluster er et veldig spennende og viktig initiativ. Å styrke samarbeidet mellom ideene, kompetansen og kapitalen kan skape ny dynamikk og styrke entreprenørskapet. Man kan forbli gode konkurrenter selv om mange aktører går sammen for å lære av hverandre og dele kunnskap, nettverk og ideer for å skape økt vekst, innovasjon og avkastning. Trondheim går foran ved å koble teknologimiljøet og finansmiljøet på denne måten – ingen andre regioner i Norge har fått dette til. Lykke til!» ”

JON GUNNAR PEDERSEN, PARTNER I ARCTIC SECURITIES, STATSSEKRETÆR I FINANSDEPARTEMENTET 2013-2015

Tequity Cluster

Ledende nordisk økosystem for kommersialisering av teknologi

Kontakt oss