Scaleup – med tekst 2020-01-08T09:59:10+01:00

FÅ DIN
TEKNOLOGIBEDRIFT
TIL Å VOKSE RASKERE

Har din bedrift kommet over Startup perioden og er klar for å vokse? Da bør du vurdere å melde deg på vårt Scaleup program.

Programmet retter seg mot Scaleups i Trondheimsregionen som har ambisjoner og ønsker å vokse raskere. Programmet har som mål å øke kompetanse, fjerne hinder og skape muligheter til deltakerbedriftene for vekst.

Programmet

Scaleups har andre utfordringer enn Startups. Man har et ferdig produkt/tjeneste som selges i markedet. Fokuset vris fra produktutvikling til salg og marked som krever annen kompetanse og organisasjon. For å lykkes med veksten kreves det en god forretningsmodell, tilgang til kapital, kontroll på økonomi og et sterkt team. Programmet består av fire temaer hver med to samlinger. De fire temaene er sentrale innen skalering av en Scaleup. Hvert tema inneholder en fagdag og en workshop, med en gitt arbeidsperiode mellom fagdagen og workshopen.

Suksesskriterier

Eierskap hos styre og ledelse i Scaleup’ene til å investere tid og ressurser til å delta i programmet. Scaleup’ene er åpne om egne utfordringer og deler erfaringer. Scaleup’ene blir sikkerlig involvert og jobber aktivt med egen bedrifts utfordringer i løpet av programmet. Scaleup’ene gjennomfører endringsprosesser som et resultat av arbeid med utfordringer under og etter programmet

Foredragsholdere og rådgivere

Tequity Clusters medlemmer har høy kompetanse og erfaring innen kommersialisering av teknologi. Innen sine fagområder vil de dele denne med deltakerbedriftene i løpet programmet som foredragsholdere, fasilitatorer og rådgivere.

Påmelding

 • Programmet har plass til 6 Scaleup’s med inntil 2 personer
 • For å kunne søke deltakelse i programmet må man tilfredsstille søknadskriterier
 • Deltakere utvelges av en komité bestående av 3 personer
 • Deltakeravgift er kr. 5000,- pr. bedrift

FAGDAG

Under fagdagen vil man få høre fagforedrag fra erfarne spesialister og høre deres erfaringer i plenumsdiskusjoner. Man vil jobbe med gruppearbeid i temabaserte caser og få en innledning til arbeid problemstillinger.

ARBEIDSPERIODE

I arbeidsperioden skal teamet skal både oppdage- og jobbe med sin problemstilling, og arbeide med forslag til forbedringer/løsninger.

Det er lagt opp god tid til arbeidsperioden, slik at man har mulighet til å få jobbet problemstillingen uten at det går på bekostning av andre arbeidsoppgaver.

WORKSHOP

Under workshopen vil Scaleup’ene møte rådgivere i enkeltmøter og i større grupper hvor man får råd og tilbakemelding på problemstilling og hvordan gjennomføre endringer/tiltak.

Til slutt presenterer Scaleup’ene sin problemstilling og resultat for deling og feedback.

DATOER

 • Forretningsmodell: 17.september & 15.oktober
 • Kunder og marked: 12.november & 10.desember
 • Økonomi  og finansiering: 22.januar & 25.februar
 • Team og organisering: 24.mars & 28.april

SØKNADSKRITERIER

 • Frist 20.juni
 • Teknologibedrift i tidlig vekstfase
 • Har kommersielt produkt eller tjeneste i salg
 • Omsetning på 5 – 15 MNOK
 •  Flere enn 5 ansatte

KONTAKTPERSON

SØKNADSSKJEMA

  Samarbeidspartnere