Scaleup 2020-01-08T10:11:47+01:00

FÅ DIN
TEKNOLOGIBEDRIFT
TIL Å VOKSE RASKERE

Har din bedrift kommet over startup perioden og er klar for å vokse? Da bør dere vurdere å melde deg på vårt scaleup program!

Programmet retter seg mot Scaleups i Trondheimsregionen som har ambisjoner om videre vekst.

FÅ DIN
TEKNOLOGIBEDRIFT
TIL Å VOKSE RASKERE

Har din bedrift kommet over startup perioden og er klar for å vokse? Da bør dere vurdere å melde deg på vårt scaleup program!

Programmet retter seg mot Scaleups i Trondheimsregionen som har ambisjoner om videre vekst.

Programmet

Programmet består av fire temaer, hver med to samlinger. De fire temaene er alle sentrale for at en scaleup skal lykkes i sin videre vekst. Hvert tema består av en fagdag og en workshop, og med noen uker opphold mellom fagdag og workshop.

FAGDAG

Fagdagen vil inneholde fagforedrag, plenumsdiskusjoner, gruppearbeid og innledning til arbeid med problemstillinger.

ARBEIDSPERIODE

I arbeidsperioden vil scaleupene forberede seg til workshopen gjennom å arbeide med problemstillinger fra fagdagen.

WORKSHOP

Under workshopen vil scaleupene møte rådgivere i enkeltmøter og i større grupper og drøfte problemstillinger og jobbe med hvordan disse kan håndteres for å sikre videre utvikling og vekst.

DATOER

Forretningsmodell: 17. september og 15. oktober 2019

Kunder og marked: 12. november og 10. desember 2019

Økonomi  og finansiering: 22. januar (NB: Ny dato!) og 25. februar 2020

Team og organisering: 24. mars og 28. april 2020

PÅMELDING OG SØKNADSKRITERIER

Programmet har plass til inntil 6 scaleups, hver representert med 2-3 personer.

Kriterier for deltakelse: Teknologibedrift i tidlig vekstfase. Har kommersielt produkt eller tjeneste i salg.

Omsetning på 5 – 15 MNOK. Flere enn 5 ansatte.

Søknadsfrist er 20. juni 2019.

Deltakeravgift: kr 5 000,- per scaleup.

SØKNADSSKJEMA

    Samarbeidspartnere