Fagforum

/Fagforum
Fagforum 2019-11-15T09:02:52+01:00

Deltakelse i fagforum skal bidra til å gi medlemmene en raskere vei til økt kompetanse, prosjekter og leveranser. Du vil bli godt kjent med andre som jobber innenfor samme område, får delta i gode diskusjoner rundt tema som er viktige for din bedrifts produkt- og forretningsutvikling, og vil møte potensielle samarbeidspartnere for utviklingsprosjekter eller leveranser. Les videre om våre fokus-områder på denne siden.

Lederteam i teknologibaserte vekstselskap

Tiltak

 • bygge kunnskap om hva som er suksessfaktorene for lederteam i teknologiske vekstselskaper. Dette gjelder både sammensetning og rekruttering av teamet, og hvordan teamet kan samhandle og videreutvikles

 • belyse ulike problemstillinger knyttet til de ulike fasene lederteamet gjennomgår i utviklingen fra oppstart til lønnsom bedrift

 • legge til rette for erfaringsutveksling på tvers mellom investorer, gründere, styrer og rådgivingsmiljøer

 • bidra til systematisering av kunnskap sammen med relevante fagmiljøer

Aktivitetsmål

 • Gjennomføre en undersøkelse knyttet til suksessfaktorer for lederteam i trønderske teknologiske vekstselskaper

 • Avholde tre samlinger med team som tema for medlemmene i Tequity Cluster

 • Etablere og drifte et eget fagforum

Jan Fjeldsæter fra Avantas leder dette fagforumet.

Øvrige medlemmer:
Jo Skjelstad, Visindi
Ann-Tove Kongsnes, Investinor

Økt kunnskap om IP

Tiltak

 • Tequity Cluster vil jobbe for at kunnskap om, og strategier for, IP blir sterkere i økosystemet. Spesielt gjelder dette forståelse av IP i en internasjonal sammenheng, og behovet for å bruke spesialkompetanse innen IP.

 • Belyse ulike problemstillinger og erfaringer rundt IP gjennom erfaringsdeling basert på reelle case.

 • Legge til rette for erfaringsutvikling på tvers mellom investorer, teknologiselskaper, patentkontorer og advokater.

 • Bidra til systematisering av kunnskap i samarbeid med NTNU og CIP – Center for Intellectual Property.

Aktivitetsmål

 • Behovskartlegging knyttet til IP i 2018.

 • Minst to «lessons learned» samlinger pr år med IP som tema.

 • Etablere et eget forum for IP i samarbeid med NTNU Technology Transfer.

 • Systematisere informasjon om hvor man finner internasjonal spisskompetanse for teknologibaserte IP konflikter.

Kjersti Staven-Garberg leder dette fagforumet.

Øvrige medlemmer:

Tommy Dahlen, Arntzen de Besche

Knut Jørgen Egelie, NTNU TTO

Håkon Thue Lie, NTNU

Turid Buvik, Innovasjon Norge

Forretningsmodeller

Tiltak

 • Tequity Cluster vil jobbe for at kunnskap om og strategier for nye forretningsmodeller blir sterkere i økosystemet

 • Belyse eksempler på nye forretningsmodeller og erfaringer fra prosesser i etablering av disse

 • Legge til rette for erfaringsutvikling mellom ulike aktører i økosystemet

Aktivitetsmål

 • Arrangere en årlig samling med fokus på nye forretningsmodeller, der aktuelle praktiske case og teori rundt temaet blir presentert

 • Systematisere informasjonsdeling i økosystemet rundt temaet

Bård Benum fra Powel leder dette fagforumet.

Tequity Cluster

Ledende nordisk økosystem for kommersialisering av teknologi

Kontakt oss